به دانشجویان برتر دانشگاه علی محمدی رضا علیزاده زهرا معصومی تبریک میگیم

 • 1397

  دانشجویان برتر

  ترم اول

 • 1398

  دانشجویان نمونه

  ترم دوم 97/98

  1398