توضیحات

در این بسته فایل های آموزشی امکان سنجی با نرم افزار اکسل که ویدیوهای آن در وب سایت به صورت رایگان قابل مشاهده است گنجانده شده است.