فایلهای کاربردی

فایلهای کاربردی درباره کامفار

 1. خطاهای نرم افزار [دریافت فایل]
 2. اثرات اشتغال زایی [دریافت فایل]
 3. ارزیابی اقتصادی [دریافت فایل]
 4. نقطه سر به سر [دریافت فایل]
 5. ارزش افزوده [دریافت فایل]
 6. استهلاک [دریافت فایل]
 7. تحلیل اقتصادی [دریافت فایل]
 8. خالص اثرات تسعیر ارز [دریافت فایل]
 9. محدودیت ورودی داده ها [دریافت فایل]
 10. هزینه های تولید [دریافت فایل]
 11. هزینه های سرمایه گذاری [دریافت فایل]
 12. لغت نامه کامفار (1) [دریافت فایل]
 13. لغت نامه کامفار (2) [دریافت فایل]

فایلهای کاربردی در اکسل

فایلهای مورد نیاز جهت تدوین طرح توجیهی

 1. فرم گزارش توجیهی طرح امکان سنجی [دریافت فایل]
 2. لیست کدهای ISIC [دریافت فایل]