لیست مقالات فارسی

عنوان مقالهنویسندهدریافت مقاله
نرخ بازده داخلی تعدیل شده جایگزین نرخ بازده داخلیدکتر غلامحسین اسدی- حسن نظریدانلود
تاملی در روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاریفرهاد حنیفیدانلود